Πισίνες – Spa – Σάουνα – Hammam Panagoulias Group & Co

astra pools
Pools with stepoc

Πισίνα beton με ενεργά καλούπια

Η μέθοδος κατασκευής πισίνας με ενεργά καλούπια (blocks) βασίζεται κυρίως στην καινοτομία / έρευνα και την βιομηχανική τυποποίηση.

Τα ενεργά καλούπια της stepoc είναι σχεδιασμένα για να δέχονται εύκολα κάθετη και οριζόντια ενίσχυση. ο τοίχος αντιστήριξης Stepoc είναι ένα σύστημα από blocks που είναι εξαιρετικά σχεδιασμένοι με αυστηρές προδιαγραφές αντοχής.

πισίνα από ενεργά καλούπια
πισίνας με ενεργά καλούπια Το Stepoc είναι συμπαγές σαν βράχος

Το Stepoc είναι συμπαγές σαν βράχος!

Η πισίνα με ενεργά καλούπια (blocks) είναι μία πιο γρήγορη λύση σε σχέση με την πισίνα που θα κατασκευαστεί από συμβατικά μπετά, παρέχοντας αξιοπιστία και μια στιβαρή κατασκευή, ακριβώς γιατί βασίζεται στην τυποποίηση και εξυπηρετεί περιπτώσεις ιδιωτικής ή επαγγελματικής κατασκευής που είτε υπάρχει στενό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είτε πρέπει να περιοριστεί η όχληση στο κοντινό περιβάλλον.

Νέα τεχνική

Πισίνα beton με ενεργά καλούπια

Το Stepoc είναι συμπαγές σαν βράχος – Γεμίστε την κοιλότητα με μία μόνο έγχυση οπλισμένου σκυροδέματος για να δημιουργήσετε έναν ενισχυμένο τοίχο μπετόν.

κατασκευής πισίνας με ενεργά καλούπια
Θέλετέ περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
Change Language »