Πισίνες – Spa – Σάουνα – Hammam Panagoulias Group & Co

astra pools

Σύστημα Στεγανοποίησης Μεβρανοποίησης DRY-120 REVESTECH

Στεγανοποίηση  Πισίνας – Προβλήματα προς  επίλυση:

Η λύση που προτείνει η τεχνοτροπία REVESTECH

Το συγκεκριμένο θέμα είναι αρκετά σύνθετο λόγω της ιδιαιτερότητας της κάθε εφαρμογής και λόγω της ιδιαίτερης δυσκολίας που υπάρχει σε περιπτώσεις κατασκευών που ήδη λειτουργούν και έχουν παρουσιάσει προβλήματα στεγανότητας.
Γι’ αυτό θα ξεκινήσουμε καταρχήν από τις πισίνες, που είναι και η πιο περίπλοκη από τις εφαρμογές.
Οι άλλες κατασκευές έχουν πολλές ομοιότητες με τις πισίνες αλλά  είναι πιο απλές, επειδή εκεί δεν έχει καμία σημασία το τελικό φινίρισμα και η εμφάνιση των επιφανειών που θα στεγανοποιηθούν.
Το κοινό στοιχείο όλων των περιπτώσεων είναι η απαίτηση για στεγανοποίηση τοιχίων και πυθμένα από μπετόν, για διαφορετικούς λόγους σε κάθε περίπτωση:

  • Στις πισίνες δεν πρέπει να υπάρχει διαρροή νερού που περιέχει χημικά, και για λόγους κόστους και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος.
  • Στις δεξαμενές νερού και άλλων υγρών ομοίως δεν πρέπει να υπάρχει διαρροή νερού (είτε μέσα από εμφανείς ρωγμές είτε μέσα από τους αφανείς πόρους που επιτρέπουν την εξάτμιση μεγάλων ποσοτήτων νερού), με την επιπλέον απαίτηση να μη διεισδύσουν μέσα στη δεξαμενή ρύποι που θα μολύνουν το νερό ή το όποιο άλλο αποθηκευμένο υγρό.

Σημαντικό είναι να σφραγιστούν οι μεγάλες ρωγμές

Καταρχήν, το πιο σημαντικό είναι να σφραγιστούν οι μεγάλες ρωγμές (όχι οι τριχοειδείς), οι σπηλαιώδεις κοιλότητες και άλλες κατασκευαστικές ατέλειες του σκυροδέματος, καθώς και οι αρμοί διαστολής και τα σημεία σύνδεσης του πυθμένα με τα τοιχία, με επισκευαστικό τσιμέντο που θα περιέχει ινώδης κρυστάλλους . Σημαντικό είναι να έχουν πρώτα αφαιρεθεί οι φουρκέτες, τα τρυπόξυλα και όποιο άλλο ξένο υλικό περιέχει συνήθως μία κακή κατασκευή πισίνας από μπετόν και να καλυφθούν και αυτά τα σημεία με επισκευαστικό τσιμέντο.

Αν η επισκευή πρέπει να γίνει την ώρα που αναβλύζει νερό από κάποιο σημείο, να χρησιμοποιηθεί ταχύπηκτο υδραυλικό επισκευαστικό τσιμέντο.

Πάνω από το σημείο της επισκευής καλό είναι να περαστεί και ένα δεύτερο χέρι , για να γεμίσει τυχόν κοιλότητες(βαθουλώματα) που ίσως να δημιουργήθηκαν κατά το στέγνωμα του επισκευαστικού τσιμέντου.Το επισκευαστικό τσιμέντο αποκτά καλύτερη πρόσφυση όταν εφαρμόζεται πάνω σε ελαφρώς υγρές επιφάνειες και αφού έχουμε κάνει επάλειψη με ύλη πρόσφυσης.

Στις επιφάνειες που δεν πρόκειται να επισκευαστούν θα πρέπει στη  συνέχεια να ψεκαστούν με ρητίνες εμποτισμού, και αν αυτές δεν χρειάζονται γέμισμα οι κοιλότητες που κατά την κρίση του τεχνίτη οι εσωτερικές επιφάνειές τους λόγω της διαμόρφωσής τους είναι βέβαιο ότι θα εμποτιστούν καλά με τους ψεκασμούς που θα γίνουν αν ο ψεκαστήρας σημαδέψει με τον κατάλληλο τρόπο, δηλαδή από κάτω προς τα πάνω.

Το στάδιο της επισκευής ατελειών θα είναι σύντομο.

Αυτό σημαίνει ότι το στάδιο της επισκευής ατελειών δε θα είναι χρονοβόρο, καθώς πολλές επισκευές δε θα χρειαστεί να γίνουν. Σε όλες τις περιπτώσεις δεξαμενών και  πισινών , κρίνεται απαραίτητη  για λόγους ρύσεων, αισθητικής και μηχανικών αντοχών η κατασκευή στεγανής  τσιμεντοκονίας στον πυθμένα.

Για το σκοπό αυτό προτείνουμε το αστάρωμα της επιφάνειας με ύλη πρόσφυσης και  τη χρήση στεγανωτικού μάζης  ως πρόσμικτο μέσα στην τσιμεντοκονία, καθώς και τον ψεκασμό της με το ίδιο υλικό πριν στεγνώσει, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ρηγματώσεις κατά την εξάτμιση του νερού που περιέχει.

Αφού εξασφαλιστεί με τους πιο πάνω τρόπους λεία και στεγνή επιφάνεια στα τοιχία και στον πυθμένα, είναι σημαντικό να εφαρμοστεί κατά προτίμηση με ψεκασμό για βαθύτερη διείσδυση (ή με βούρτσα, σκούπα, ρολό κτλ.)επαλειφόμενο στεγανωποιϊτικό υλικό ρητίνη εμποτισμού (δύο χέρια), για να εξασφαλιστεί αδιαβροχία σε βάθος μέσα στους πόρους των επιφανειών.

Σε σημεία της επιφάνειας όπου υπάρχουν ατέλειες σε μορφή κοιλότητας ο ψεκασμός πρέπει να γίνεται από κοντά και με ανοδική κατεύθυνση, ώστε να εξασφαλιστεί η διείσδυση της ρητίνης σε ολόκληρη την εσωτερική επιφάνεια αυτών των κοιλοτήτων.

Η κυρίως στεγανοποίηση των τοιχίων και του πυθμένα γίνεται με την επαναστατική λευκή ρητίνη εμποτισμού και επικάλυψης(δύο χέρια), που είναι ειδικά σχεδιασμένη για την αντιμετώπιση των θετικών και των αρνητικών πιέσεων κάθε είδους και η οποία εφαρμόζεται υποχρεωτικά πάνω σε υγρή επιφάνεια, και το πρώτο και το δεύτερο χέρι.

Η ύγρανση της επιφάνειας στο πρώτο χέρι γίνεται είτε με βρεγμένο ρολό ή βούρτσα , οπότε το επαλειφόμενο εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω στην επιφάνεια, πριν προλάβει να στεγνώσει η ύλη πρόσφυσης . Στο δεύτερο χέρι η ύγρανση της επιφάνειας γίνεται απαραίτητα με βρεγμένο ρολό ή βούρτσα.

Στην περίπτωση πισίνας υπό κατασκευή το Crystall-seal προσφέρει μία τέλεια επιφάνεια  για απευθείας επικόλληση πλακιδίων ή βαφή με ειδικό χρώμα για πισίνες. Συνιστάται πριν την επικόλληση πλακιδίων η επιφάνεια να ασταρωθεί με  κολλώδη ρητίνη  η οποία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και ως πρόσμικτη  μέσα στην κόλλα πλακιδίων.

Το βέβαιο, πάντως, είναι ότι το Crystall-seal χάρη στις μοναδικές ιδιότητές του αντικαθιστά όλα τα συνήθη στάδια στεγανοποίησης και λείανσης της πισίνας, τα οποία κοστίζουν πολύ περισσότερο και σε υλικά και σε εργατικά και σε χρόνο, χωρίς να εξασφαλίζουν τόσο σίγουρη στεγανοποίηση.

Το Crystall-seal εφαρμόζεται στις εξωτερικές πλευρές των τοιχίων

Στην περίπτωση πισίνας που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία το Crystall-seal εφαρμόζεται στις εξωτερικές πλευρές των τοιχίων και του πυθμένα, εφόσον βέβαια αυτές είναι προσβάσιμες, για τη συγκράτηση των αρνητικών πιέσεων, ώστε αυτές οι επιφάνειες να διατηρούνται εντελώς στεγνές. Επιπλέον, επειδή συνήθως δεν υπάρχει πρόσβαση σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες του πυθμένα και των τοιχίων της πισίνας, μπορεί να γίνει και μία προσπάθεια στεγανοποίησής τους από μέσα, είτε με χρήση της ρητίνης στεγανοποίησης πλακιδίων και αρμών αν το πρόβλημα είναι κάποια εμφανής ρωγμή ή κάποιες χαραμάδες στη σύνδεση επιτοίχιων ή επιδαπέδιων εξαρτημάτων, με την ελπίδα ότι τα σημεία που θα επισκευαστούν θα είναι και οι μοναδικές αιτίες της διαρροής. Αν και αυτή η προσπάθεια αποτύχει, τότε απαιτείται ξήλωμα όλης της επένδυσης της πισίνας και στεγανοποίησή της από την αρχή με τον τρόπο που περιγράφτηκε πιο πάνω. 

Τέλος, το Crystall-seal μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τελικό στρώμα στις πισίνες, αντί για πλακάκια ή άλλο υλικό. Προσφέρει μία καλαίσθητη λεία επιφάνεια, η οποία μάλιστα μπορεί να πάρει πολύ ενδιαφέροντες χρωματισμούς με νερά, εάν χρησιμοποιηθούν ως πρόσμικτα λευκό και γκρι τσιμέντο, οξείδια μετάλλων και άλλες ουσίες.

Στην περίπτωση αυτή το Crystall-seal γίνεται μία εντελώς επαναστατική λύση, καθώς καταργεί όλα τα άλλα στάδια που συνήθως μεσολαβούν μεταξύ της αρχικής κατασκευής των τοιχίων και του πυθμένα μέχρι το τελικό φινίρισμα μίας πισίνας! Ένα άλλο σημαντικό θέμα που αφορά τις πισίνες είναι η εμφάνιση των μαρμάρων ή των πλακιδίων που τις περιβάλλουν. Για να μην ασπρίζουν από τα άλατα και γενικότερα για να μην αλλοιώνεται η εμφάνισή τους εξαιτίας των διαφόρων χημικών που χρησιμοποιούνται στις πισίνες, συνιστάται η χρήση της ρητίνης Crystall-seal

Η Τεχνική της Στεγανοποίησης /Μεβρανοποίησης και πώς εφαρμόζεται

Θέλετέ περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
Change Language »